Faculties of Physics Department

Name MOB.Number
Prof. V. P Abdullakutty9895636087
Prof. B Deepak
Mrs. Jitha. N.G
Mrs. Rahiyanath . A
Mrs. Aswathi Prabhakaran
Ms. Shaithya Jayaraj K K
Ms. Kavya Prakash K M